Организациони одбор

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Број: 01-080-3
Соколац, 28. децембар 2018. године

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16), члана 39. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) и члана 36. Статута Општине Соколаац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 17/17 и 33/17), Скупштина општине Соколац на 18. редовној сједници одржаној 28. децембра 2018. године, доноси

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА 56. МОСИ „СОКОЛАЦ 2019“

Члан 1.

Овом Одлуком именује се Организациони одбор 56. Међуопштинских омладинских игара „Соколац 2019“ (у даљем тексту: Организациони одбор 56. МОСИ), које ће се одржати у општини Соколац 2019. године.

Члан 2.

Организациони одбор 56. МОСИ броји 58 чланова од којих је један предсједник Организационог одбора и два потпредсједника.

Члан 3.

У Организациони одбор 56. МОСИ именују се:

1. Милован Бјелица, предсједник
2. Дејан Елез
3. Жарко Косорић
4. Бојана Марковић
5. Огњен Војиновић
6. Данко Вучетић
7. Митар Пржуљ
8. Бојан Маринковић
9. Ненад Вуковић
10. Вера Мијатовић
11. Радован Шаренац
12. Мирко Пандуревић
13. Зорица Мирјанић
14. Влајко Секулић
15. Младен Форцан
16. Стеван Батинић
17. Миленко Зупур
18. Недељко Елек
19. Драгиша Делић
20. Рајко Кошарац
21. Милан Цуровић
22. Предраг Добриловић
23. Мирослав Дивчић
24. Срђан Солдат
25. Миломир Ногоштић
26. Дивна Јанковић
27. Бранкица Башић
28. Илија Чупић
29. Миодраг Дупљанин
30. Мирослав Максимовић
31. Сњежана Бјелаковић
32. Драженко Трифуновић
33. Јанко Врбарац
34. Мирко Цвијетић
35. Радивоје Чајевић
36. Горан Дангубић
37. Небојша Ерић
38. Бојо Боровина
39. Адријана Станар
40. Миле Шука
41. Миодраг Боровчанин
42. Велибор Лучић
43. Срђан Кондић
44. Марко Лопичић
45. Драган Нешковић
46. Горан Радијељац
47. Ирена Шућур
48. Бојан Копривица
49. Петар Вучковић
50. Дејан Томић
51. Александар Костовић
52. Биљана Реновица Цвијетић
53. Миле Шарац
54. Блаженко Булајић
55.Зоран Милошевић
56.Мирјана Субашић
57.Зоран Стојчић
58.Љиљана Дамјановић

Члан 4.

Предсједник Организационог одбора 56. МОСИ има овлаштење да уколико поједини чланови због непредвиђених околности нису у могућности да обављају дужности предвиђене Правилником о раду Организационог одбора истог члана развјеши дужности и изврши његову замјену именовањем другог члана.

Члан 5.

Задатак Организационог одбора 56. МОСИ је да донесе Правилник о раду Организационог одбора и изврши припреме за организацију 56. МОСИ, именује Извршни одбор, Предсједништво и комисије које су потребне да би се МОСИ успјешно одржале.

Члан 6.

Начин рада Организационог одбора регулисаће се Правилником о раду Организационог одбора кога исти доноси на једној од својих сједница.

Члан 7.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама града Источно Сарајево“.

ПРЕДСЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе