Пропозиције – бициклизам

Члан 1.

Такмичење је појединачно и екипно.

Члан 2.

Трка се вози искључиво на МТВ бициклима.

Члан 3.

Сви такмичари морају носити заштитне кациге и имати технички исправне бицикле.

Члан 4.

Старт и циљ трке оређује такмичарска комисија МОСИ. Комплетна траса трке вози се брдско-планинским тереном у дужини од 15 до 21 километар.

Члан 5.

Екипу сачињавају пет такмичара од којих се рачуна време три најбоље пласирана. Победник је екипа која одређену стазу пређе за најкраће време.

Члан 6.

Екипа која није комплетна (која нема најмање три такмичара) неће се бодовати за екипни пласман.

Члан 7.

У току трке такмичар нема право да прима помоћ са стране.

Члан 8.

Сви такмичари наступају на сопствену одговорност.

Члан 9.

Суди се по правилнику бициклистичког савеза матичне државе општине домаћина.

Члан 10.

Такмичењем руководи Такмичарска комисија од три члана, и то: главни руководилац игара или његов заменик, руководилац за бициклизам и именовани судија за бициклизам, најстарији по рангу.