Правилник о проглашењу најбоље екипе – општине у спортском понашању

Члан 1.

Критеријуми за проглашење најбоље екипе у спортском понашању су:

 • Достављање на вријеме претходних и коначних пријава по општим правилима МОСИ,
 • Достављање уредне документације која се односи на легитимације и генералне спискове,
 • Наступ у дефилеу у спортској опреми као и број такмичара на дефилеу из квоте пријављених,
 • Примјерно понашање такмичара са слиједећим елементима (понашање у просторијама за смјештај и одржавање хигијене, понашање на мјесту исхране и понашање на јавним мјестима и за вријеме културно – забавних приредби),
 • Организовање колективног живота и понашање екипа везаних за смјештај, исхрану
  и одлазак на спортске и друге приредбе,
 • Изузетно фер и спортско понашање појединаца и екипа,
 • Организован наступ на завршној свечаности – проглашењу побједника МОСИ.

Члан 2.

Не могу конкурисати за најбољу екипу у спортском понашању они који направе
слиједеће преступе:

 • Подношење неоправданих жалби,
 • Давање нетачних података о такмичарима,
 • Код оправданих интервенција органа безбједности ради понашања такмичара и чланова руководства екипе,
 • Ради прекида утакмица због неспортског понашања чланова појединих екипа.

Члан 3.

Жири за проглашење и додјељивање пехара за најбољу екипу у спортском понашању сачињавају:

 • Делегат Скупштине МОСИ,
 • Предсједник Организационог одбора општине домаћина,
 • Два представника средстава јавног информисања,
 • Представник туристичке организације града домаћина.

Члан 4.

Дародавац пехара за најбољу екипу – општину у спортском понашању је по правилу туристичка организација града домаћина.