Извршни одбор

56.МОСИ „СОКОЛАЦ 2019“
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Број: 01-15/19
Соколац, 27. мај 2019. године

На основу члана 5. Одлуке о именовању Организационог одбора поводом одржавања 56. МОСИ „Соколац 2019“ („Службене новине града Источно Сарајево“ број 1/19“), Организациони одбор на другој сједници одржаној дана 27.5.2019. године доноси

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА 56. МОСИ „СОКОЛАЦ 2019“

Члан 1.

Овом Одлуком именује се Извршни одбор 56. МОСИ „Соколац 2019“ у саставу:

Дејан Елез, предсједник Комисије за спортска такмичења и предсједник Извршног одбора
• Младен Форцан, предсједник Комисије за изградњу и адаптацију спортских и инфраструктурних објеката
• Зорица Мирјанић, предсједник Комисије за маркетинг и информисање
• Душан Дамјановић, предсједник Комисије за правна питања
• Адријана Станар, предсједник Комисије за здравство
• Ирена Шућур, предсједник Комисије за културно- забавни програм
• Радован Шаренац, предсједник Комисије за безбједност
• Мирослав Дивчић, предсједник Комисије за обезбеђење спортске опреме
• Борјанка Крсмановић, предсједник Комисије за дочек и испраћај такмичара
• Далиборка Крстајић, предсједник Комисије за смјештај и исхрану учесника
• Дејан Томић, предсједник Комисије за уређење и изглед града
• Бојана Косорић, предсједник Комисије за материјално- финансијско пословање
• Бојан Перишић, предсједник Комисије инспекцијски надзор
• Сретко Марјановић, предсједник Комисије за саобраћај и везе

Члан 2.

Задатак Извршног одбора је да извршава Одлуке Организационог одбора 56. МОСИ“ Соколац 2019“ и предузима све потребне активности за успјешну припрему и организацију игара.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на Огласној табли општине Соколац и званичном веб сајту 56.МОСИ www.mosi.opstinasokolac.net

ПРЕДСЈЕДНИК ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
мр Милован Бјелица