Тијела и комисије

Руководство такмичења

 • Главни руководилац такмичења
 • Технички руководилац такмичења
 • Председник Збора судија – врховни судија
 • Руководилац за информисање и издавање службеног билтена
 • Секретар руководства такмичења

Комисија за спортска такмичења

 • Дејан Елез, предсједник /+387 (0) 66 655 757, elezdejan@gmail.com/
 • Вера Мијатовић, секретар

Комисија за информисање и маркетинг

 • Зорица Мирјанић, предсједница /+387 (0) 66 782 040, zoricamirjanic@hotmail.com/
 • Јелена Маринковић, чланица
 • Бојана Арбиња, чланица
 • Милан Мирјанић, члан
 • Ведрана Реновица, чланица
 • Јелена Станишић, чланица
 • Дејанка Глуховић, чланица
 • Драган Реновица, члан
 • Миле Шука, члан

Комисија за смјештај и исхрану учесника

 • Далиборка Крстајић, предсједница /+387 (0) 66 460 776, tosokolac@gmail.com/
 • Бранкица Башић, члан
 • Мирјана Симовић, чланица
 • Ана Копривица, чланица
 • Драгана Вукосављевић, чланица
 • Драго Топаловић, члан

Комисија за материјално и финансијско пословање

 • Бојана Косорић, предсједница /+387 (0) 66 251 202, kosoric.bojana2@gmail.com/
 • Недељка Вуковић, чланица
 • Јадранка Цвијетић, чланица
 • Дијана Шобић, чланица
 • Биљана Шобић, чланица
 • Оливера Перовић, чланица

Комисија за безбједност

 • Радован Шаренац, предједник /+387 (0) 66 240 685/
 • Павле Боровчанин, члан
 • Владо Неђић, члан
 • Мирољуб Орашанин, члан
 • Ђорђе Жижовић, члан

Комисија за здравство

 • др Адријана Станар, предсједница /+387 (0) 65 865 540, danicastanar@gmail.com/
 • др Самојко Петрић, члан
 • др Сребренка Кусмук
 • Биљана Реновица Цвијетић
 • Бојан Копривица

Комисија за културно-забавни програм

 • Ирена Шућур, предсједница /+387 (0) 65 608 820, ugaurora@teol.net/
 • Зоран Савчић, члан
 • Драган Реновица, члан
 • Ана Маловић, чланица
 • Јелена Реновица, чланица
 • Миле Савчић, члан

Комисија за свечано отварање и затварање игара

 • Љиљана Дамјановић, предсједница /+387 (0) 66 805 231, ljiljana.damjanovic@opstinasokolac.net/
 • Младенка Пандуревић, чланица
 • Вера Мијатовић, чланица
 • Драган Реновица, члан
 • Бојана Арбиња, чланица

Комисија за организацију и спровођење такмичења

Комисија за набавку спортске опреме и реквизита

Комисија за припрему и опремање спортских терена

Комисија за дочек и испраћај такмичара

Комисија за инспекцијски надзор

Комисија за рад са волонтерима

Комисија за уређење и изглед града

Комисија за превоз, саобраћај и везе

Комисија за правна питања

Комисија за жалбе и дисциплинске прекршаје

Бодовна комисија

Жири за проглашење најбоље екипе – општине у спортском понашању