Састанку присуствују: Дејан Елез, предсједниккомисије, Вера Мијатовић самостални стручни сарадник за спорт и физичку културу-секретар комисије, те представници спортских клубова Бојан Копривица, Радмила Марковић, Огњен Крешталица, Зоран Јоловић, Предраг Добриловић, Јован Боровчанин, Предраг Батинић, Огњен Мијатовић, Миодраг Борованин, Жељко Делић, Дејан Кезуновић, Неђо Ђуровић, Ивана Јефтић, Драженко Јанковић, Здравко Арбиња, Неђо Ђуровић и Милан Цуровић в.д. директор спортске дворане.

Дејан Елез је предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Спецификација спортске опреме реквизита, те број ангажованог особља по спортским гранама
2. Организација такмичења, уређење спортских борилишта 56.МОСИ „Соколац-2019“
3. Разно

Дневни ред је једногласно усвојен.

Тачка 1.

У оквиру ове тачке Дејан Елез захвалио се присутним на сарадњи и дао им приједлог да допуне све писане спецификације, потребе за опремом, реквизитима, те особљем.

Дата је могућност представницима свих спортских грана да се укључе у дискусију.

Драженко Јанковић, руководилац за стрељаштво подсјетио је да се замоле спортски радници, делегати Скупштине Моси из Ужица, Бајине Баште или Пожеге да до прве наредне Скупштине Моси, понесу мете за такмичење. Такође, напоменуо да се опрема из стрељаштва набавља из Србије па је из тог разлога потребно раније обезбједити средства. Исказао је потребу за ангажовање 10 волонтера.

Миодраг Боровчанин, узимајући у обзир искуства са предходних МОСИ предложио да се позову квалитетне судије из судијске организације на нивоу републике, као и да се финална такмичења у каратеу планирају на отвореном терену.

Ивана Јефтић, руководилац стони тенис, приједлог да се поправи рассвјета у спортској сали Лименка, као и да се набаве застори за прозоре.

Здравко Арбиња, предложио је да се такмичење у риболову одржи на ријеци Биоштици, с тим да би дошло до измјене пропозиција. Приједлог пропозиција са образложењем доставиће накнадно у писаној форми како би о истом разматрала Скупштина Моси на првој наредној сједници. Пристуни су се сложили са приједлогом да је такмичење у риболову да се одржи у Сокоцу, из разлога што се прошле године успјешно одражало тамичење Stream „Fishing Cup – Bioštica 2018“. Сви руководиоци се усагласили са приједлогом измјене пропозијација такмичења у риболову да би се промовисали природни потенцијали општине Соколац, али и смањили евентуални трошкови који се очекују уколико се такмичење у риболову планира организовати у Новом Горажду.

Драган Реновица, упознао је пристуне да је окончана набавка бојлера у згради кулбане, а да је у што скоријем периоду потребна набавка 800 кг вјештачког ђубрива и 100 кг сјемена траве за главни и помоћни фудбалски терен. Према предрачуну истако је да поменути трошкови износе око 600,00 КМ. Драган је исказао потребу за набавку мрежа за голове од 5 метара, као и за ангажовање 10 волонтера потребних за организацију такмичења у фудбалу.

Огњен Шаровић, истакао је да је потребан и набавка линче опреме за каратисте из Сокоца према новим правилима ( штитиници,папуче).

Жељко Делић у оквиру такмичења у планинарству, исказао је потребу за ангажовање 5 волонтера.

Дејан Кезуновић исказао је потребу за ангажовање 8 волонтера. Истакао је хитну потребу набавке 4 рефлектора за тениске терене.

Јован Боровчанин, предложио је набавку реквизита медицинки што би остало у спортској дворани. Исказао је потребу за ангажовање 10 волонтера.

Закључак: задужује се Милан Цуропвић в.д. директор спортске дворане да направи спецификацију спортске опреме и реквизита за спортску дворану.

Тачка 2.

У оквиру тачке која се односи на организацију такмичења, уређење спортских борилишта 56.МОСИ „Соколац-2019“ Дејан Елез дао је ријеч руководиоцима по гранама спорта.

Неђо Ђуровић, упознао је присутне да се са првим љепштим данима прољећа очекује наствак радова на маркирању тартан стазе. Он је упознао присутне да је репарацију и санацију цијеле тартан стазе подржала међународна атлетска асоцијација са 40.000,00 КМ и да је општина у овој години уплатила 10.000,00КМ. Неђо је питао и за евентуална појачања по спортским гранама, као и који датуми су предвиђени за атлетска такмичења с обзиром да су у првом мјесецу јулу очекују и међународни наступи атлетичарке Саре Лучић?

Предраг Батинић, руководилац за шах предложио је Сашу Косорића ( руководилац за парамоси), те напоменуо да се сала шаховског клуба може користити за такмичење у женској конкуренцији, те дао приједлог да се благовремено контактира ЈПШ „Шуме РС“, како би своју салу за састанке уступило за организацију такмичења у мушкој конкуренцији.

Тачка 3.

У оквиру ове тачке Дејан Елез дао је приједлог да у току организације Моси игара спортски клубови, тј. руководиоци по гранама спорта преузму продају пића и рад шанкова који ће бити постављени у оквиру спортских терена, као и бине гдје ће се организоваи културно забавни садржаји-концерти. Од остварених прихода заједнички би се одлучило да се купи нешто што је приоритет, а да користе сви клубови ( нпр. приједлог комби возило за превоз спортиста на такмичења, јер би се значајно смањили трошкови превоза).

Дејан је пристуне упознао и о јавном позиву ЦПЦД организације и дао приједлог да се сви клубови изјасне и подрже пројектни приједлог изграње кино сале. Сви присутни су се сложили, представници клубова ће потписати и овјерити иницијативу, те се одазвати на следећи састанак са представицима ЦПЦД.

У оквиру ове тачке Вера Мијатовић обавјестила је присутне да даљу комуникацију везану за организацију Моси, оставрију путем постојеће вибер групе и емаил листе. Вера је упознала пристуте и могућностима везаним за додатно финансирање клубова, стицање прихода путем јавних позива, како би благовремено набавили опрему и реквизите за Моси.

Истакла је да ће ускоро бити расписан конкурс од стране општине Соколац, о чему ће бити благовремено обавјештени и имати контакт особу за подршку приликом аплицирања. Такође, руководиоци спортских грана биће упознати о јавним позивима и конкурсима за додјелу донација из области спорта и од других донатора, а све у циљу да се набавка спортске опреме и реквизита потребне за Моси игре, а касније и рад клубова набави у што краћем периоду.

Жељко Делић, предложио је да се осмисли уређење потпорног зида на стадиону „Бара“, из разлога што је на истом центар спортских дешавања, предложио је да се исцртају грбови 48.МОСИ 2011 и 56.МОСИ 2019.

Састанак је завршен у 13.30 часова.

ЗАПИСНИЧАР
Вера Мијатовић

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дејан Елез