Са друге сједнице Сталног комитета 56. МОСИ Соколац 2019. године одржане 17. јуна 2019. године у сали Високе школе за услижни бизнис са почетком рада у 12,00 часова.

Састанку присутвују: Дејан Елез (Соколац) предсједник Сталног комитета, Борјан Џогаз (Пљевља), Предраг Ковачевић (Нова Варош), Марковић Радмила (Соколац) Дејан Мићевић(Рогатица) Дамјан Кнежевић (Бијело Поље)

Предсједник Сталног комитета ставио је на разматрање дневни ред.

Чланови Сталног комитета нису имали примједби на предложени дневни ред и једногласно су усвојили следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање записника са 1. редовне сједнице Сталног комитета одржане 15.05.2019. године.
2. Информација о активностима које се односе на организацију 56. МОСИ „Соколац 2019“.
3. Приједлог Одлуке о висини котизације за учешће на 56. МОСИ „Соколац 2019“.
4. Приједлог Одлуке за избор и именовање у органима Скупштине 56. МОСИ „Соколац 2019“.
5. Текућа питања.

Тачка 1.

Под овом тачком дневног реда предсједник Сталног комитета 56. МОСИ Соколац 2019. године је ставио на разматрање Записник са 1. редовне сједнице Сталног комитета МОСИ која је одржана 15.05.2019. године.

На наведени записник чланови Сталног комитета МОСИ нису имали примједби те су једногласно усвојили записник са 1. редовне сједнице одржане 15. маја 2019. године.

Тачка 2.

Под овом тачком дневног реда предсједник Сталног комитета 56. МОСИ Соколац 2019. године је ставио на разматрање Информација о активностима које се односе на организацију 56. МОСИ „Соколац 2019“.

Дејан Елез је истакао да је општина Соколац све своје ресурсе усмјерила на организацију МОСИ такође је истакао да су посебну пажњу усмјерили на смјештај и исхрану учесника као и безбједност учесника.

Наведену Информацију чланови Сталног комитета примили су к знању.

Тачка 3.

Под овом тачком дневног реда предсједник Сталног комитета 56. МОСИ 2019. године ставио је на разматрање Приједлог Одлуке о висини котизације за учешће на 56. МОСИ „Соколац 2019“.

Дејан Елез предсједник Сталног комитета је предложио je да висина котизације за учешће на 56. МОСИ Соколац 2019 године износи 300 КМ.

На наведени приједлог Одлуке чланови Сталног комитета нису имали примједби те су једногласно усвојили Одлуку о о висини котизације за учешће на 56. МОСИ „Соколац 2019“.

Тачка 4.

Под овом тачком дневног реда предсједник Сталног комитета МОСИ је ставио на разматрање Приједлог Одлуке за избор и именовање у органима Скупштине 56. МОСИ „Соколац 2019“.

Дејан Елез предсједник Сталног комитета је предложио следеће.

Руководство такмичења:
1.Главни руководилац такмичења Мирослав Ристовић
2.Технички руководилац такмичења Предраг Добриловић
3.Предсједник збора судија –врховни судија Бојан Пејић
4.Руководилац за информисање и издавање службеног билтена Зорица Мирјанић
5. Секретар руководства такмичења Вера Мијатовић

Врховна судијска комисија
1.Предсједник збора судија –врховни судија Бојан Пејић
2.Делегат Сталног комитета 56 МОСИ Соколац 2019 године Борјан Џогаз
3. Члан Збора судија Миливоје Јеремић

Комисија за жалбе и дисциплинске прекршаје ( стални чланови)
1.Предсједник Скупштине 56. МОСИ „Соколац“ 2019 Бојана Марковић
2.Члан Скупштине 56. МОСИ „Соколац“ 2019 (СРБ) Велимир Ђоковић
3. Члан Скупштине 56. МОСИ „Соколац“ 2019 (ЦГ) Љубомир Вукадиновић
4. Члан Скупштине 56. МОСИ „Соколац“ 2019 (БиХ) Игор Ћурчић
5. Члан Скупштине 56. МОСИ „Соколац“ 2019 (РС) Милан Цуревић

Бодовна комисија
1.Главни руководилац такмичења Мирослав Ристовић
2.Руководилац за информисање (по функцији) Зорица Мирјанић
3. Члан Скупштине 56. МОСИ „Соколац“ 2019 (СРБ) Миралем Гогалић
4. Члан Скупштине 56. МОСИ „Соколац“ 2019 (БиХ) Нермин Обућа
5. Члан Скупштине 56. МОСИ „Соколац“ 2019 (РС) Бошко Фуртула

Жири за проглашење најбоље екипе –општине у спортском такмичењу
1.Члан Скупштине 56 МОСИ „Соколац“ 2019 Љубивоје Вранић
2. Предсједник Организационог одбора 56 МОСИ Соколац 2019 Милован Бјелица
3.Представник средстава јавног информисања Јелена Маринковић
4. Представник средстава јавног информисања Бојана Арбиња
5. Представник Туристичке организације града домаћина Далиборка Крстајић

Тачка 5.

Под овом тачком дневног реда није било питања.

Стални комитет је завршио са радом у 13,00 часова.

СЕКРЕТАР
Борјанка Крсмановић

ПРЕДСЈЕДНИК СТАЛНОГ КОМИТЕТА
Дејан Елез