Са прве сједнице Сталног комитета 56. МОСИ Соколац 2019. године одржане 15. маја 2019. године у сали СО-е Соколац са почетком рада у 12,00 часова.

Састанку присутвују: Дејан Елез (Соколац) предсједник Сталног комитета, Борјан Џогаз (Пљевља), Предраг Ковачевић (Нова Варош), Филип Комарица (Прибој), Дејан Петровић (Пожега), Марковић Радмила (Соколац) и Љубомир Вукадиновић (Мојковац).

Предсједник Сталног комитета ставио је на разматрање дневни ред.

Чланови Сталног комитета нису имали примједби на предложени дневни ред и једногласно су усвојили следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање записника са 5. редовне сједнице Сталног комитета МОСИ која се одржана дана 06.12. 2018. године.
2. Приједлог Одлуке о избору потпредсједника Сталног комитета 56. МОСИ Соколац 2019 године.
3. Приједлог Одлуке о свечаном отварању и затврању 56. МОСИ Соколац 2019. године.
4. Приједлог Одлуке о утврђивању коначних пријава градова и општина за учешће на 56.МОСИ Соколац 2019 године
5. Приједлог Одлуке о расписивњу Конкурса за додјелу организације 58. и 59. МОСИ 2021. и 2022. године
6. Информација о смјештају и исхрани учесника 56 МОСИ Соколац 2019 године
7. Извјештај о планираним спортским дисциплинама и инфраструктури
8. а) Одлука о приступању Општине Севојно МОСИ.
б) Одлука о приступању Општине Сребреница МОСИ.
9. Текућа питања.

Тачка 1.

Под овом тачком дневног реда предсједник Сталног комитета 56. МОСИ Соколац 2019. године ставио је на разматрање Записник са 5. редовне сједнице Сталног комитета МОСИ која је одржана 06.12.2018. године.

На наведени записник чланови Сталног комитета МОСИ нису имали примједби те су једногласно усвојили записник са 5. редовне сједнице одржане 06. децембра 2018. године.

Тачка 2.

Под овом тачком дневног реда предсједник Сталног комитета 56. МОСИ Соколац 2019. године је ставио на разматрање Приједлог Одлуке о избору потпредсједника Сталног комитета 56. МОСИ Соколац 2019. године.

Дејан Елез је истакао да је приједлог Општине Нова Варош да се Предраг Ковачевић именује за потпредсједника Сталног комитета 56. МОСИ Соколац 2019. године.

На наведени приједлог чланови Сталног комитета МОСИ нису имали примједби те су једногласно усвојили Одлуку о избору Предрага Ковачевића за потпредсједника 56. МОСИ Соколац 2019. године.

Тачка 3.

Под овом тачком дневног реда предсједник Сталног комитета 56. МОСИ 2019. године ставио је на разматрање Приједлог Одлуке о свечаном отварању и затврању 56. МОСИ Соколац 2019. године.

Дејан Елез предсједник Сталног комитета је истакао да програм свечаног отварање (дефиле) 56. МОСИ Соколац 2019. године почиње 03.07.2019. године (сриједа) у 17,00 часова, а програм свечаног затварања почиње 07.07.2019. године (недјеља) у 12,00 часова.

На наведени приједлог Одлуке чланови Сталног комитета нису имали примједби те су једногласно усвојили Одлуку о свечаном отварању и затврању 56. МОСИ Соколац 2019. године.

Тачка 4.

Под овом тачком дневног реда предсједник Сталног комитета МОСИ је ставио на разматрање Приједлог Одлуке о утврђивању коначних пријава градова и општина за учешће на 56. МОСИ Соколац 2019. године.

Дејан Елез предсједник Сталног комитета је истакао да је крајњи рок за прелиминарне пријаве 03.06.2019. године, а за коначне 14.06.2019. године.

На наведени приједлог Одлуке чланови комисије нису имали примједби те су једногласно усвојили Одлуку о утврђивању коначних пријава градова и општина за учешће на 56. МОСИ Соколац 2019. године.

Тачка 5.

Под овом тачком дневног реда предсједник Сталног комитета МОСИ је ставио на разматрање Приједлог Одлуке о расписивњу Конкурса за додјелу организације 58. и 59. МОСИ 2021. и 2022. године.

Дејан Елез предсједник Сталног комитета је истакао да ће конкурс за додјелу организације 58. и 59. МОСИ које ће се одржати 2021. и 2022. године бити расписан у јуну мјесецу.

На наведени приједлог Одлуке чланови комисије нису имали примједби те су једногласно усвојили Одлуку о расписивњу Конкурса за додјелу организације 58. и 59. МОСИ 2021. и 2022. године.

Тачка 6.

Под овом тачком дневног реда предсједник Сталног комитета МОСИ је ставио на разматрање Информацију о смјештају и исхрани учесника 56. МОСИ Соколац 2019. године.

Далиборка Крстајић предсједница Комисије за смјештај и исхрану је истакла да цијена колективног смјештаја износи 6,00 КМ, цијена приватног смјештаја износи 12,00 КМ, цјена смјештаја у пансионима износи 20,00 КМ, цијена хотелског смјештаја износи 25,00 до 30,00 КМ. Цијена исхране за вријеме одржавања 56. МОСИ Соколац 2019. године износи доручак 6,00 КМ, ручак 12,00 КМ и вечера 10,00 КМ.

На наведени закључак чланови Сталног комитета МОСИ нису имали примједби те су једногласно усвојили предложени закључак.

Тачка 7.

Под овом тачком дневног реда предсједник Сталног комитета МОСИ је ставио на разматрање Извјештај о планираним спортским дисциплинама и инфраструктури.

Дејан Елез предсједник Комисије за спортска такмичења је истакао да ће се спортисти такмичити у петнаест спортских дисциплина.

Филип Комарица је предложио да се као шеснаеста дисциплина уврсти рафтинг.

С обзиром да поједине општине нису у могућности да организују рафтинг као спортску дисциплину Сталног комитета усвојио је закључак да се поменута дисциплина разматра као опциона дисциплина приликом такмичења.

Након наведене дискусије чланови Комисије једногласно су усвојили Извјештај о планираним спортским дисциплинама и инфрастуртури.

Тачка 8.

Под овом тачком дневног реда предсједник Сталног комитета МОСИ је ставио на разматрање:

а) Одлука о приступању Општине Севојно МОСИ

Члановима Сталног комитета МОСИ обратио се предсједник Скупштине Севојно Иван Марић који је истакао да Општина Севојно је упутила у процедуру захтјев за приступање МОСИ. Да је Скупштина градске општине Севојно донијела Одлуку о приступању МОСИ.

Чланови Сталног комитета МОСИ нису имали примједби и једногласно су донијели Одлуку о пријему градске Општине Севојно у МОСИ.

б) Одлука о приступању Општине Сребреница МОСИ

Драгић Глишић предсједник Скупштине општине Сребреница је истакао да је Скупштина општине донијела Одлуку о приступању Општине Сребреница МОСИ.

На наведени приједлог чланолви Сталног комитета МОСИ нису имали примједби те су једногласно усвојили Одлуку о пријему Општине Сребреница у МОСИ.

Тачка 9.

Текућа питања.

Под овом тачком дневног реда није било питања.

Скупштина је завршила са радом у 14,30 часова.

СЕКРЕТАР
Борјанка Крсмановић

ПРЕДСЈЕДНИК СТАЛНОГ КОМИТЕТА
Дејан Елез