На основу члана 7. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ сазивам 3. сједницу Сталног комитета 56. МОСИ „Соколац 2019“, која ће се одржати дана 6. децембра 2019. године (петак) у сали Општине Нова Варош са почетком рада у 12.00 часова.

За сједницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање записника са 2. редовне сједнице Сталног комитета 56. МОСИ Соколац 2019. одржане 17. јуна 2019 године.

2. а) Приједлог Одлуке о разрјешењу предсједника Сталног комитета 56. МОСИ Соколац 2019. године.

б) Приједлог Одлуке о именовању предсједника Сталног комитета 57. МОСИ Нова Варош 2020.

3. Приједлог Одлуке о разрјешењу потпредсједника Сталног комитета 56. МОСИ Соколац 2019. године.

4. а) Приједлог Одлуке о разрјешењу секретара Сталног комитета 56. МОСИ Соколац 2019. године.

б) Приједлог Одлуке о именовању секретара Сталног комитета 57. МОСИ Нова Варош 2020.

5. Текућа питања.

ПРЕДСЈЕДНИК СТАЛНОГ КОМИТЕТА
Дејан Елез