Пропозиције – стрељаштво

Члан 1.

Такмичење се одржава појединачно и екипно, у мушкој и женској конкуренцији.

Члан 2.

Свака екипа се састоји од по четири (4) акмичара – три плус једна резерва (3 + 1) акмичар.

Члан 3.

Такмичења у мушкој и женској конкуренцији одржава се у дисциплини :

Серијска ваздушна пушка “Застава“ – М-56; М-97 и “Anschutc“ 335 (“Аншиц“).
Став: стојећи.
Број метака: Проба се пуца са неограниченим бројем дијабола, али са ограниченим временом од 15 минута и онда се пуца меч 20 дијабола за 30 минута. Сва остало важи по правилима ISSF.
Одстојање: 10 m
Време: 45 минута.
Користе се мете за ваздушну пушку (национални програм).

Члан 4.

Појединачни пласман се одређује збиром резултата из две серије. Екипни пласман се одређује збиром резултата сва три такмичара.

Члан 5.

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то: руководилац такмичења у стрељаштву, његов заменик и именовани судија за стрељаштво најстарији по рангу.

Члан 6.

Такмичење се одвија по сатници која се одређује на основу жребаног редоследа екипа.

Члан 7.

Комплетно такмичење одвија се према овим правилима.

За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Стрељачког савеза матичне државе општине домаћина за дисциплину националног програма такмичења.