Пропозиције – стони тенис

Члан 1.

Такмичење се одржава у мушкој и женској екипној конкуренцији.

1.партијаАY
2.партијаBX
3.партијаCZ
4.партијадублдубл
5.партијаAX
6.партијаCY
7.партијаBZ

Члан 2.

Екипу сачињавају најмање три, а највише пет такмичара-ки, који морају бити присутни и при- јављени у записник пре почетка утакмице. Утакмице се играју по следећем распореду:

Игра се до четири победе. После треће појединачне партије, у игри парова, може да наступи пар састављен у било којој комбинацији од такмичара-ки пријављених у записник. После одигране партије парова сваки клуб има право да у појединачним партијама измени једног од такмичара-ки, са пријављеним такмичарем-ком у записнику. Партије се играју у три добијена сета по једанаест поена у сету по новим правилима 1ТТР.

Члан 3.

Игра се лоптицама пречника 40мм, атестираним од 1ТТР и одобреним од надлежног стру- ковног савеза.

Члан 4.

Екипа може наступити са најмање три такмичара-ке. У противном губи утакмицу службеним резултатом.

Члан 5.

Такмичење се одвија по једноструком бод систему кроз квалификационе и финалне групе. Пласман екипа у групама одређује се на основу освојеног броја бодова. У случају једнаког броја бодова пласман ће се одредити на основу количника између добијених и изгубљених утакмица, партија, сетова и поена, само међусобних сусрета екипа са једнаким бројем бодова. Ако су екипе и по претходним условима изједначене, пласман се одређује на основу количника између добијених и изгубљених партија, сетова и поена свих утакмица одиграних у групи.

Члан 6.

Такмичењем руководи Такмичарска комисија од три члана, и то: руководилац такмичења у стоном тенису, његов заменик и врховни судија у стоном тенису.

Члан 7.

Целокупно такмичење у стоном тенису одвија се према правилима 8Т8 матичне државе оп- штине домаћина и правилима игре ТТР, а за све што није предвиђено овим пропозицијама приме- њује се правилник о такмичењу 5Т8 матичне државе општине домаћина.