Пропозиције – шах

Члан 1.

Такмичењем руководи Турнирски одбор од пет чланова и то: руководилац такмичења у шаху, његов заменик, врховни судија, његов заменик и један члан делегиран од екипа учесника.

Члан 2.

Такмичење се одржава само у екипној конкуренцији.

Мушкарци

Члан 3.

Екипу сачињавају шест играча и најмање две резерве.

Члан 4.

Свака екипа мора да буде комплетна. Капитен екипе је дужан да 15 минута пре почетка кола преда састав своје екипе са евентуалним изменама – резервама. Резерве могу наступити само на петој и шестој плочи. Уколико капитен екипе не преда састав екипе до наведеног времена, сматра се да екипа наступа у основном саставу. Играчи у екипи не морају бити поређани по титулама и кате- горијама по припадајућој квалификацији.

Члан 5.

Такмичење се игра по ФИДЕ правилима – варијанта компјутерско паровање (скраћени назив ФИДЕ швајцарска правила).

Члан 6.

Број кола одредиће Турнирски одбор, а зависиће од броја присутних екипа. Максимално се мооже играти седам кола.

Члан 7.

Екипа може започети мач са најмање три играча. У случају да нека екипа не дође на меч у року од једног часаса најмање три играча губи меч контумацијом 0:3,5.

Члан 8.

Темпо игре је 60 минута за сваког играча, тј.цела партија траје највише два сата.

Члан 9.

Игра се на пад заставице и важе ФИДЕ правила за убрзани шах.

Члан 10.

Употреба шаховског сата је обавезна.

Члан 11.

Пласман екипа одређује се према броју освојених меч бодова. У случају да две или више екипа имају исти број меч бодова, пласман одлучује већи број поена, а ако су и они једнаки, пласман се прво одређује Buhole коефицијентима, потом међусобним сусретима и на крају жребом.

Члан 12.

У случају спора у току партије одлуку доноси судија такмичења у шаху. На одлуку судије капитен екипе која се сматра оштећеном може да поднесе жалбу Турнирском одбору у писаној форми најкасније 15 минута по истеку кола у коме је дошло до спора. Уз жалбу мора се уплатити кауција од 15 еура. У случају позитивног решења жалбе кауција се враћа. Жалба и кауција се предају преко судије турнира.

Члан 13.

Турнирски одбор уз консултације Комисије за жалбе и дисциплинске прекршаје дужан је да жалбу реши најкасније сат времена пре почетка следећег кола. Одлука Турнирског одбора је коначна.

Члан 14.

За све што није предвиђено овим пропозицијама меродавни су правилници шаховског са- веза матичне државе општине домаћина и правилници FIDE.

Жене

Члан 15.

Екипе сениорки сачињавају две играчице и највише једна резерва. Екипа може започети меч са једном играчицом. У случају да нека екипа не дође на меч, меч се региструје у корист противничке екипе са највишим резултатом који је постигнут у току такмичења.

Члан 16.

Свака екипа мора имати капитена екипе. Капитен екипе је дужан да 15 минута пре почетка кола преда састав своје екипе са евентуалним изменама-резервама. Резервна играчица може наступити само на другој плочи. Уколико капитен екипе не преда састав екипе до наведеног времена, сматра се да екипа наступа у основном саставу.

Члан 17.

Такмичење се игра по ФИДЕ правилима – варијанта компјутерско паровање (скраћени назив: ФИДЕ швајцарска правила). Број кола одредиће Турнирски одбор а зависиће од броја присутних еки- па. Максимално се може играти седам кола.

Члан 18.

Темпо игре је 60 минута за сваког играча тј. меч траје највише два сата.

Члан 19.

Меч се игра до пада заставице и важе ФИДА правила за убрзани шах. Писање партије није обавезно.

Члан 20.

Употреба шаховског сата је обавезна.

Члан 21.

Пласман екипа одређује се према броју освојених меч бодова. У случају да две или више екипа имају исти број меч бодова, пласман одлучује већи број поена, а ако су и они једнаки, пласман се прво одређује BUHOLC коефицијентима, потом међусобним сусретом и на крају жrебом.