Пропозиције – риболов

Члан 1.

Спортски риболов се организује у мушкој и женској конкуренцији у дисциплини „Лов рибе удицом на пловак“.

Члан 2.

Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији – екипној и појединачној.

Члан 3.

Екипу сачињавају три такмичара. Екипа се сматра комплетном ако наступе најмање два такмичара.

Члан 4.

Такмичење траје три сата. Време се може и ограничити, али не може бити краће од 90 минута.

Члан 5.

Такмичари морају наступити у спортској опреми која мора бити једнообразна за целу екипу.

Члан 6.

Такмичењем руководи врховни судија и секретар суђења, кога одређује организатор такмичења. Врховни судија мора да има најмање трећу категорију – републички судија.

Члан 7.

Такмичење се може организовати на каналима, рекама са умереним током воде и стајаћим водама. Члан 8. Такмичење у спортском роболову организује се по овим пропозицијама, правилнику о спортским риболовним такмичењима у матичној држави општине домаћина (међународна правила ЦИПС-а).