Пропозиције – пара моси

Пропозиције ће се одредити накнадно.