Пропозиције – мали фудбал

Члан 1.

Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији.

Члан 2.

Свака екипа се састоји од по дванаест (12) играча.

Члан 3.

Све утакмице у мушкој и женској конкуренцији играју се 2 х 20 минута, уз 10 минута одмора на полувремену.

Члан 4.

Такмичење у малом фудбалу се одвија по једноструком бод систему кроз квалификационе и финалне групе.

Пласман екипа у квалификационим и финалним групама одређује се на основу освојеног броја бодова. У случају да две екипе имају исти број бодова, о пласману одлучује међусобни сусрет. У случају да три или више екипа имају исти број бодова, о пласману прво одлучује међусобни скор, па гол разлика међусобних сусрета тих екипа . Ако је и гол разлика иста, о пласману одлучује укупна гол разлика.

Члан 5.

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у малом фудбалу, његов заменик и именовани судија за мали фудбал најстарији по рангу.

Члан 6.

Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се региструје службеним резултатаом 3:0 у корист противничке екипе. Екипа која неоправдано изостане са утакмице кажњава се одузимањем једног бода од укупно освојених бодова у групи.

Члан 7.

Комплетно такмичење одвија се према Futsal правилима Фудбалског савеза матичне државе општине домаћина.

За све што није предвиђено овим правилима примењују се Футсал правила Фудбалског савеза матичне државе општине домаћина.