Пропозиције – атлетика

Члан 1.

Такмичење у атлетици одржава се у појединачној конкуренцији у следећим дисциплинама:

МушкарциЖене
100 м.100 м.
200 м.200 м.
400 м.400 м.
800 м.800 м.
1500 м.1500 м.
3000 м.3000 м.
4 х 100 м.4 х 100 м.
110 м. препоне110 м. препоне
ВисВис
ДаљДаљ
ТроскокТроскок
КуглаКугла
КопљеКопље
ДискДиск

Члан 2.

Свака екипа у свим дисциплинама може пријавити само по два такмичара и њихови резултати се бодују за свеукупни пласман.

Један такмичар-ка у току једног дана може наступити у двије дисциплине, плус штафета, изузев такмичарки на 800 метара и такмичара на 1500 и 3000 метара, који у току једног дана могу наступити само у тим дисциплинама.

Члан 3.

Такмичења се одвијају рема правилима Атлетског савеза матичне државе општине домаћина, одредбама пропозиција такмичења у матичној држави општине домаћина и одредбама ових пропозиција.

Члан 4.

Сви такмичари у дисциплинама бацања, скока у даљ и троскока имају право на по три покушаја у квалификацијама. По осам такмичара-ки из квалификација са најбољим резултатима имају право на још три покушаја. За коначан пласман (појединачно) узимају се и резултати из квалификација.

Уколико се у дисциплинама 800, 1500 и 3000 метара пријави више од 12 такмичара-ки, такмичење ће се одржати по групама. Групе се формирају на основу постигнутих резултата (резултати постигнути до одржавања МОСИ) који морају бити назначени у пријави. Редослед се утврђује на основу постигнутих резултата прије одржавања МОСИ (резултати морају бити у пријави).

Почетна висина у скоку у вис за мушкарце износи 165 цм. До висине 185 цм. летвица се диже по 5 цм. а затим 3, односно 2 цм. Код жена почетна висина износи 125 цм. До висине 140 цм. летвица се диже по 5 цм. а затим 3, односно 2 цм.

Члан 5.

Такмичење се одржава према сатници коју утврђује организатор на основу распореда борилишта на стадиону где се одржава такмичење.

Прије изласка на борилиште, атлетичари-ке дужни су да се пријаве у привремену канцеларију, а излазак на борилиште дозвољен је за техничке дисциплине 15 минута, а за тркачке дисциплине 10 минута прије старта. Сви такмичари обавезни су да носе стартни број према стартној листи.

Члан 6.

Дефинитивне пријаве општине учеснице дужне су да доставе организатору најкасније 24 сата прије одржавања Игара, а пријава треба да садржи: име и презиме атлетичара-ке, годину рођења и најбољи постигнути резултат до одржавања МОСИ.

Члан 7.

Такмичењем руководи руководство такмичења, а чине га: главни руководилац, технички руководилац и секретар атлетског такмичења, а именује се и врховна судијска комисија и потребан број судијских жирија.

Члан 8.

Бодовање појединаца за екипни пласман врши се за све дисциплине по кључу :

1.мјесто12 бодова
2.мјесто11 бодова
3.мјесто10 бодова
4.мјесто9 бодова
5.мјесто8 бодова
6.мјесто7 бодова
7.мјесто6 бодова
8.мјесто5 бодова
9.мјесто4 бода
10.мјесто3 бода
11.мјесто2 бода
12.мјесто1 бод

Екипни пласман се утврђује у мушкој и женској категорији одвојено.

Члан 9.

Жалбе које се односе на догађаје у току такмичења треба да се уложе одмах, а најкасније до 30 минута после службеног објављивања резултата. Организатор такмичења мора да води рачуна да се време објављивања свих резултата службено забележи.

Члан 10.

Све жалбе у овој инстанци подноси усмено главном судији сам атлетичар или његов руководилац. Да би могао донети правилну одлуку главни судија треба да узме у разматрање све елементе које сматра потребним. Главни судија може да донесе одлуку о жалби или је може проследити Врховној судијској комисији. Жалба на одлуку главног судије подноси се Судијској комисији.

Члан 11.

Жалба Врховној судијској комисији подноси се у писаној форми, потписује је неко од одговорних руководилаца са стране такмичара, прилажући таксу за жалбу у износу од 15 еура. Такса за жалбу се не враћа ако је жалба одбијена као неоснована. У том случају уплаћена такса се задржава у корист надлежне судијске комисије. Да би могла да донесе правилну одлуку, Врховна судијска комисија мора да размотри све расположиве доказе и да саслуша сва лица која сматра потребним.