Број такмичара: 25
Број вођа екипа: 2
Број такмичара – ПАРА МОСИ: 0
Број вођа екипа – ПАРА МОСИ: 0
Руководство: 0

  • Спортске гране: фудбал, мали фудбал
  • Спортске гране – ПАРА МОСИ: нема

Општина Плужине се налази на сјеверо-западу Црне Горе и шеста је по величини простора. Изузетне природне љепоте и велики број културно историјских споменика чине је веома погодном за развој туризма.

Плужине су изњедриле и велики број познатих спортиста. Неки од њих који су са ових простора: Богдан Богдановић, Бојан Дубљевић, Владимир Јоковић итд.