Датум: 26.04.2021. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске „ број 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске „ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске „ број 97/16, 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17) и Закључка о измјени Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској, број 84-1/21 од 26.04.2021. године Републичког штаба за ванредне ситуације, комадант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
о организовању рекреативних и тренажних активности и кориштењу главног и помоћног стадиона ,,Бара“

1. Дозвољавају се организоване рекреативне и тренажне активности спортских организација и спортиста у групама до 30 лица, као и такмичарске активности спортских организација и спортиста који спортска такмичења обављају на отвореном (атлетика, ауто и мото спорт, ваздухопловни спортови, бициклизам, фудбал, планинарство, смучање, спортски риболов, и тенис), те професионалне такмичарске активности спортских организација и спортиста који такмичења обављају у затвореном, безу присуства публике или других лица која нису акредитована од стране организатора.

2. У складу са чланом 1. ове Наредбе на главном стадиону ,,Бара“ дозвољавају се:

• тренажне активности само за АК ,,Гласинац“ Соколац.
• такмичарске активности АК ,,Гласинац“ Соколац, ОФК ,,Гласинац 2011“ Соколац и ФК ,,Соколац“ Соколац.
• часови физичког васпитања за ученике ОШ ,,Соколац“ и СШЦ ,,Василије Острошки“ Соколац

3. У складу са чланом 1. ове Наредбе на помоћном стадиону ,,Бара“ дозвољавају се:

• тренажне активности ОФК ,,Гласинац 2011“ Соколац и ФК ,,Соколац“ Соколац

4. Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће ЈУ СРЦ ,,Гласинац“ Соколац и Комунална полиција Општине Соколац, а у случају непоштовање исте предузеће одговарајуће мјере из оквира својих надлежности.

5. Ова наредба ступа на снагу дана 26.04.2021. године, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на порталу ,,Соколац-срце Романије“.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Милован Бјелица