На основу члана 2.и 7. Правилника о конкурсу за додјелу организације МОСИ и Одлуке Скупштине 56. МОСИ „Соколац 2019“ број 01-08/19 од 15.05 2019 године. Стални комитет 56. МОСИ „Соколац 2019“ расписује

КОНКУРС
за додјелу организације 58. и 59. МОСИ за 2021. и 2022. годину

УСЛОВИ КОНКУРСА

1.Да је учесник на конкурсу учествовао на МОСИ најмање три пута.

2.Да посједује овлашћење Скупштине општине и сагласност за организацију МОСИ и обезбјеђена средства као и објекте потребне за одржавање МОСИ.

3.Кандидати за организацију МОСИ посебно треба да обезбједе:
-довољан број објеката по свим спортским гранама,
-опрему, прибор, реквизите и остале услове за нормално одвијање програма МОСИ -исхрану и смјештај за такмичаре и остале учеснике.

4. 4. Предност у додјељивању организације МОСИ за 2021. годину имаће општине са територије Републике Црне Горе, а за организацију МОСИ 2022. године имаће општине са територије Републике Србије.

5. Конкурс је отворен од 19.06 до 19.09 2019 године.

Конкурс ће бити објављен на званичној страници општине Соколац www.opstinasokolac.net и на страници МОСИ www.mosi.opstinasokolac.net

Пријаве слати на адресу: Стални комитет 56. МОСИ „Соколац 2019″, улица Гласиначка број 13, 71350 Соколац.

ПРЕДСЈЕДНИК СТАЛНОГ КОМИТЕТА 56.МОСИ
Дејан Елез