Историја града

Соколац, 1961.године

На територији општине Соколац постојала су праисторијска, илиркса, античка и средњовјековна насеља. Путевима преко Романије, Кнежине, Гласинца и Соколовића спојено је Приморје са континенталним дијеловима Балкана.

О релативно знатној насељености ових крајева у средњем вијеку убједљиво говоре бројне некрополе са стећцима који су пажљиво клесани. Ови надгробни споменици су били уза сама насеља, а на територији општине Соколац регистровано је 58 њихових локалитета. Стећци датирају из периода од 13. до почетка 15.вијека.

До аустроугарске окупације (1878) скоро да нема никаквих писаних података о топографским локацијама појединих насеља садашње општине Соколац. Из ранијих периода сачувани су само записи путника или путописаца или су то текстови из хроника владара.

Територија општине Соколац састављена је од различитих административних јединица. Законом о подручјима срезова и општина из 1962.године у Народној Републици Босни и Херцеговини формирана је садашња општина, која није промијенила структуру насеља послије рата од 1992-1995.године. Заправо, општина је имала 88 насеља које је послије Дејтонског споразума (1995) задржала. Међутим, по Статуту општине Соколац, донесеном 2005.године, подручје општине Соколац обухвата још и сљедећа насељена мјеста: Церибашиће, Горње Драпниће и Шашевце, као и дијелове атара насеља Гурдићи, Колаковићи, Кришићи и Крушево.

За сва насеља општине Соколац аустроугарска администрација већ по попису 1879.године утврђује топографски положај, тако да се од тога пописа могу пратити квалитетно сви релевантни подаци, у цјелини за општину, као и за свако насеље.

Геолошки, геоморфолошки, рељефни, хидролошки и педолошки склоп земљишта, биљни и животињски свијет и поднебље, сви ови природни чиниоци, односно фактори географске средине су у органској вези са људима који су живјели на овим просторима. Свака људска заједница утирала је свој начин живота на земљиште гдје је битисала, та култура живљења дала је трагове историјографији, социологији, економији што нас води до сагледавања општег стања у прошлости у ширем окружењу, које је битно утицало на територији општине Соколац. Као и тада, друштвено-економски развој и сада зависи од владајућих структура и њихових закона.