O1 - Централни терен

"Покажи се ко си, побиједи на МОСИ!"