Број такмичара: 27
Број вођа екипа: 5
Број такмичара – ПАРА МОСИ: 6
Број вођа екипа – ПАРА МОСИ: 1
Руководство: 2+1

  • Спортске гране: одбојка, рукомет, риболов
  • Спортске гране – ПАРА МОСИ: риболов

Ариље је град дуге историје. Бројни су докази о трајању живота на овим просторима, још од праисторије, али је највише сачуваних трагова средњевековне српске државе. Некада је долином Моравице водио римски пут према Ивањици. Овде су у 11. веку пронашли уточиште избегли становници из Тесалије, а мошти свог свеца Св. Ахилија, положили у постојећи хришћански храм. Сава Немањић је 1219. године Моравице (садашње Ариље) прогласио за седиште Моравичке епископије.

У овом месту је столовао српски православни епископ, а касније митрополит. Нову саборну цркву Моравичке епископије подигао је краљ Драгутин Немањић између 1283. и 1296. године. Краљева задужбина добила је име Црква св. Ахилија по свецу из Ларисе и више од седам векова представља симбол Ариља.

Једно време, током 17. и 18. века, Ариље и околина су остали готово пусти. Староседеоци су се одселили за време великих сеоба, а нови житељи из данашње Источне Херцеговине и Црне Горе, почели да се досељавају на ненасељене просторе средином 18. века.

Указом кнеза Милана Обреновића Ариље је 1880. године проглашено за варошицу. Почетак 20. века обележио је интензиван развој занатства и воћарства. Данас је Ариље град малине и приватне привреде, али и место са добрим условима за развој туризма.

Општина Ариље се налази у западном делу Републике Србије, у саставу Златиборског округа. Смештена је између сливова река Моравице, Великог и Малог Рзава, на укупној површини од 349 км2. Ово је брдско-планинско подручје, са надморским висинама од 330 до 1382. метра. Ариље, као административни центар општине, налази се на надморској висини од 342 м, на самом ушћу Рзава у Моравицу. Општина Ариље има добре везе са већим привредним, културним и административним центрима у Србији, нарочито са Ужицем, Чачком и Београдом. Удаљена је од Београда 195 км, Ужица 38 км, Чачка 47 км.

Према попису становништва из 2002. године, у општини Ариље живи 19.784 становника, груписаних у 22 насељена места, од чега 6.744 живи у општинском центру. Општина се већ више деценија суочава са сталним опадањем броја становника. Природни прираштај у периоду 1991.-2002. године износио је -1,6%. Миграциони салдо је такође негативан. Старосна структура становништва је неповољна. Становништво општине у целини налази се у процесу демографског старења, а сеоско становништво је у процесу дубоког старења.